మిండీ ప్రాజెక్ట్ FOX ద్వారా రద్దు చేయబడింది - కానీ కొత్త ఇల్లు కనుగొనవచ్చు

మిండీ ప్రాజెక్ట్ మూడు సీజన్ల తర్వాత FOX ద్వారా రద్దు చేయబడింది, కానీ అది కొత్త ఇంటిని కనుగొనే మంచి అవకాశం ఉంది. వివరాలను కనుగొని, మిండీ కాలింగ్ స్పందనను చూడండి.

మరింత చదవండి