చికిత్స తర్వాత మొదటి రెడ్ కార్పెట్ సమయంలో ప్రసవానంతర మాంద్యం గురించి హేడెన్ పనెట్టియర్ మాట్లాడాడు

గత రాత్రి, క్రిటిక్స్ ఛాయిస్ అవార్డ్స్‌లో, అక్టోబర్‌లో ప్రసవానంతర డిప్రెషన్‌కు చికిత్స పొందిన తర్వాత నటి హేడెన్ పనెట్టియర్ తన మొదటి U.S. రెడ్ కార్పెట్ ప్రదర్శనను అందించింది. 26 ఏళ్ల నాష్‌విల్లే స్టార్ ఉత్సవాల సమయంలో PPDతో తన అనుభవాల గురించి తెరిచింది. ఆమె ప్రజలతో ఇలా చెప్పింది, “గత సంవత్సరంలో నేను ఇటీవల ఎదుర్కొన్న విషయాల కారణంగా ఇది నాకు భిన్నంగా అనిపిస్తుంది. నేను నిజంగానే వెళ్ళిపోయాను, ‘మీకు తెలుసా, నేను ఈ పరిశ్రమలో చాలా కాలం ఉన్నాను, అది మరచిపో!’ అని నేను దాచుకున్నాను. చిరునవ్వుతో కూడిన ముఖాన్ని బయట పెట్టడం, ప్రజలకు దీన్ని చూపించడం మరియు ఆ ముసుగును క్రిందికి దింపడం - ఇది బరువు వంటిది

మరింత చదవండి