అలబామా షేక్స్ పాట 'ఐ ఫౌండ్ యు'తో వీడియో న్యూ మ్యాడ్ మెన్ సీజన్ 7 ట్రైలర్

విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన AMC డ్రామా యొక్క సెకండ్ హాఫ్ ఏడవ మరియు చివరి సీజన్ ఏప్రిల్ 5న ప్రీమియర్‌ను ప్రదర్శించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నందున మ్యాడ్ మెన్ యొక్క చివరి ఎపిసోడ్‌లు వేగంగా చేరుకుంటున్నాయి. అప్పటి వరకు అభిమానులను అలరించేందుకు మరో టిడ్‌బిట్‌లో, AMC ఈరోజు వివరించిన సరికొత్త ప్రివ్యూ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసింది. కొంత భాగం డాన్ డ్రేపర్ ద్వారా మరియు అలబామా షేక్స్ ద్వారా 'ఐ ఫౌండ్ యు' పాటను కలిగి ఉంది! క్లిప్ ఇక్కడ ఉంది: 'నేను ఎక్కడ ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారు?' క్లిప్ ప్రారంభంలో డాన్ అడుగుతాడు. 'నీ పేరు ఏమిటి?' ఒక స్త్రీ అడుగుతుంది. 'డోనాల్డ్ డ్రేపర్,' అతను అబద్ధం చెప్పాడు. క్యూ: అలబామా షేక్స్: సరే, నేను చాలా దూరం ప్రయాణించాను

మరింత చదవండి